Contact Us

Liên hệ

Thông tin Doanh nghiệp

Địa chỉ : Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại : (+84)(225) 3747256

Email: lelan@vishipel.com.vn


Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 / 8:00 - 17:00

Thứ 7, Chủ nhật - Nghỉ